Web sayfamız Internet Explorer 8
versiyonu ve bu ölçüde çalışmamaktadır.
MENÜ Geleneksel Araba Atölyeleri

Geleneksel Araba Atölyeleri

Nalbant
Nalbant 19.yy sonlarına tarihlendirilen, Bursa yöresine ait geleneksel nalbant. Nal; at, eşek, öküz gibi yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçasına denir. Atın hareket etmek için harcadığı kuvveti önemli ölçüde destekler ve tırnaklara gelen basıncı dağıtarak dengeler. Nalbant; demirci atölyesinden gelişmiş, nal yapan ya da atların ayaklarına nal takılan, nal ve tırnak bakımı yapılan dükkanlardır.

Semerci
Semerci 19.yy sonlarına tarihlendirilen, Bursa yöresine ait geleneksel semerci. At, eşek ya da öküz gibi yük hayvanlarının sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan ya da binilen, iskeleti ağaçtan yapılmış yastığa “semer” denir. Semeri yapan ve satan kişiye “semerci” denilmektedir.

At arabası ve Fayton İmalathanesi
At arabası ve Fayton İmalathanesi Gezi yolu üzerindeki imalathane; zamanın mimari özelliklerine uygun olarak mahalli ustalar tarafından yapılmıştır. Dükkan ahşap karkas arası tuğla dolgulu, üzeri çamur-saman sıvalı, ahşap yatay ve düşey kepenkli, toprak zeminli bu dükkanın çatısı da alaturka kiremit örtülü. Dükkandaki alet edevat, arabacı Mustafa Babik’ten alınmıştır. Babik’in babası ve dedesi de arabacı, onun ataları da…

Saraçevi
Saraçevi 19.yy sonlarına tarihlendirilen, Bursa yöresine ait geleneksel saraçevi. Mahalli ustalar tarafından, zamanın mimari özelliklerine uygun olarak yapılmıştır. At koşum takımlarını yapan ve satan kişilere saraç adı verilir. Atlara hamut, koyunlara çıngırak, kemerlik, hasır işleme, sarka, atlara başlık, hayvan süslemeleri, heybe ve benzeri malzemelerin yapıldığı ve satıldığı yerlere saraçevi denir.

;